єврейські просвітники

«Безбожники» чи носії нового знання? Історія про єврейських просвітників в Україні


У XVIII столітті в Європі почалася доба Просвітництва. В цій новій етиці найбільшою цінністю людини був Розум. Учасники руху робили відкриття у фізиці, хімії, математиці та інших науках, про які до того світ знав доволі мало. В цей час у Франції Дені Дідро стоворює першу Енциклопедію. Просвітництво швидко поширилося на Схід — на території тодішніх Речі Посполитої і Російської імперії, куди входили і нинішні  українські землі. Попри відмінності у релігії, мові та соціальному становищі,

Subscribe to RSS - єврейські просвітники