Міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Холокост на Волині»

Пропонуються такі напрямки роботи конференції:

- Холокост Другої світової війни в історії України.

- З історії єврейського населення Волині.

- Історичні постаті та дослідники Холокосту на Волині.

- Увічнення пам’яті жертв Холокосту на Волині.

- Волинь та Волинське Полісся в роки Другої світової війни.

- Загальні проблеми історичного краєзнавства і волинезнавства.

 

Планується видання наукового збірника матеріалів конференції. Заявки до участі, доповіді та повідомлення приймаються до 1 серпня 2013 року із врахуванням таких вимог:

- Обсяг роботи 8–10 сторінок тексту, набрано в редакторі Word (шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Оформлення списку літератури та джерел – 12 кегль, інтервал – 1).

- Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, 12; 17,8–10] відповідно до списку використаних джерел та літератури (Джерела та література), що розміщується за абеткою наприкінці тексту.

- Ілюстрації в електронному варіанті в форматі TIF (300 dpi) або JPEG з підписами до них.

- Роботи подаються в роздрукованому і електронному вигляді (дискета 3.5. CD-диск).

- Роздрукований паперовий варіант доповідей повинен бути підписаний автором.

- Відомості про автора подаються на окремому аркуші (домашня адреса, телефон, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада).

 

Оргкомітет залишає за собою право приймати доповіді до публікації з огляду на їх відповідність тематиці конференції і дотримання перелічених вимог оформлення.

 

43005, м. Луцьк, вул. Шопена, 20

Волинський краєзнавчий музей

Телефон для довідок 24-25-91; e-mail:volkrmus@lt.ukrtel.net

43005, м. Луцьк, вул. Шопена, 24

Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Відділення Інституту Дослідів Волині у Вінніпезі при ВНУ

Телефон для довідок 23-14-72; e-mail:lutskvidv@rambler.ru

 

 

nike fashion
дата: