XV науково-краєзнавча конференція "Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України"

До 870-річчя першої писемної згадки про Меджибіж і 20-річчя проведення першої наукової конференції в Меджибожі управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації та Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» спільно з Хмельницькою обласною організацією Національної спілки краєзнавців України 10-11 червня 2016 року проводять ХV науково-краєзнавчу конференцію «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: досягнення та тенденції розвитку охорони, дослідження та реставрації пам’яток історії і архітектури Східної Європи».

Робота конференції планується за такими напрямами:

І. Фортеці, замки, палаци, сакральні споруди, міська архітектура (XIV – XIX ст.) - історія створення, розбудови, занепаду та постання з руїни.
II. Творці пам’яток історії та архітектури на теренах Східної Європи.
ІІI. Фортеці, замки, палаци, сакральні споруди, інша архітектура (XIV – XIX ст.) - вітчизняний і зарубіжний досвід збереження та пристосування.
IV. Меджибізька фортеця та її місце в культурному ландшафті Поділля, України, Східної Європи.
V. Збереження і відтворення історико-архітектурної спадщини в культурному ландшафті. Історико-культурні заповідники як центри збереження культурних ландшафтів.
VI. Наукова спадщина дослідників, охоронців, реставраторів історико-архітектурних пам’яток Східної Європи: історіографія, бібліографія, наукові праці.

Заявлені тематичні блоки не є вичерпними і можуть доповнюватися. 
Робочі мови конференції - українська, польська, російська.
Оргкомітет науково-краєзнавчої конференції приймає наукові доповіді з обов’язковим дотриманням таких вимог: обсяг до 16 сторінок формату А-4 (стиль «звичайний», формат Word розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,0, вирівнювання – по ширині. Розміри полів: верхнє і нижнє 20 мм, ліве – 30, праве – 15), наявність анотації і ключових слів (3-10 слів) мовою статті та англійською мовою. 

Оргкомітет залишає за собою право відхилення статей, поданих з недотриманням визначених вимог.

Можливі додатки – ілюстрації у форматі JPEG, роздільна здатність не менше 300 dpi, підписи до них. 
Посилання на джерела подаються в квадратних дужках [1], [2, с.3], [4, арк.5], [6; 7]. Список використаних джерел подавати в порядку згадування в тексті і відповідно до вимог ДСТУ щодо бібліографічного опису джерел та літератури.

Збірник матеріалів конференції буде видано як у друкованому, так і в електронному вигляді на сайті ДІКЗ “Межибіж” та в онлайн-бібліотеці “Культура України”.  У зв’язку з цим для включення доповіді до збірника кожному автору необхідно ознайомитися з умовами Ліцензійного договору про передачу ДІКЗ “Межибіж” невиключної ліцензії, яка дає право на використання твору. Також з авторами буде укладено Авторські договори про передачу невиключного права на використання твору Державним закладом «Національна парламентська бібліотека України».

Матеріали доповідей на CD або DVD носії надсилати до 31 травня 2016 року за адресою: 31530, смт. Меджибіж, Летичівський район, Хмельницька область, ДІКЗ «Межибіж», або на е-mail:mezhybizh@ukr.net. На окремому аркуші подати відомості про місце роботи (навчання) автора (авторів), посаду, науковий ступінь, вчене звання, адресу (поштову та е-mail при наявності), номер телефону.

Довідкова інформація за телефонами:
моб. тел. 067-774-66-47 (Олег Григорович Погорілець, голова оргкомітету),
моб. тел. 067-943-74-04 (Ігор Валентинович Западенко, секретар оргкомітету).

Організатори забезпечують проведення культурної програми.

Джерело: http://prostir.museum/

Air Jordan 1 Mid Bred Gym Red/Black-White For Sale