Науково-практична конференція «Нові дослідження походження предметів юдаїки в музеях України».

Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт», Музей єврейського побуту при Общинному центрі «Тхія», Державний історико-культурний заповідник «Межибіж»

19-20 вересня 2013 року проводять Науково-практичну конференцію «Нові дослідження походження предметів юдаїки в музеях України».

Робота конференції планується за такими напрямами:

1. Презентація нових досліджень походження предметів юдаїки в музеях

України;

2. Досвід дослідження питань походження предметів юдаїки;

3. Вироблення можливих форм співпраці та обміну досвіду та навчання

для музейних працівників, які опікуються предметами юдаїки.

 

Вимоги щодо проводжуваних досліджень:

1. Дослідження мають відповідати темі конференції.

2. Дослідження походження предмету чи колекції юдаїки має включати встановлення місця, дати виробництва, імен власників та їх долі, подробиці передачі предмету чи колекції до музею (дарунок, купівля-продаж, передача тощо).

3. При проведені дослідження обов’язкове використання архівних матеріалів, пошук в базах даних, каталогах, консультації з експертами.

4. Необхідно вказати усі зміни в музейній документації (паспорті предмету/колекції, картці), які відбулись завдяки проведеному дослідженні.

Доповіді на конференції будуть опубліковані у збірці. Наукові доповіді приймаються з обов’язковим дотриманням таких вимог: обсяг до 16 сторінок

формату А4 (стиль «звичайний», формат Word розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,0, вирівнювання – по ширині. Розміри полів: верхнє і нижнє 20 мм, ліве – 30, праве – 15), наявність анотації і ключових слів (3-10 слів) українською та англійською мовами.

Можливі додатки – ілюстрації у форматі JPEG, роздільна здатність не менше 300 dpi, підписи до них. Посилання на джерела подаються в квадратних дужках [1], [2, с.3], [4, арк.5], [6; 7]. Список використаних джерел подавати в порядку згадування в тексті і відповідно до вимог ДСТУ, щодо бібліографічного опису джерел та літератури.

На окремому аркуші подати відомості про місце роботи (навчання) автора (авторів), посаду, науковий ступінь, вчене звання, адресу (поштову та Еmail при наявності), номер телефону.

Збірник матеріалів науково-краєзнавчої конференції заплановано видати до її початку, тому роздрукований текст в одному примірнику надішліть, будь ласка, до 1 серпня 2013 року на адресу: ХБФ «Хесед Бешт», вул. Шевченка, 40/2 та копію в електронному варіанті на Еmail: keter.conference.2013@gmail.com

Прохання до 5 червня 2013 року надати інформацію про ваші дослідження та майбутню участь в конференції.

1. ПІП дослідника

2. Назва установи

3. Тема дослідження

4. Короткий опис предмету/колекції юдаїки, яки стане об’єктом дослідження

5. Перечисліть 3 цілі вашого дослідження, пов’язані з обраним предметом/колекцією.

 

Усі запитання, уточнення та попередні заявки до участі в конференції надсилайте, будь ласка, на адресу keter.conference.2013@gmail.com

Контактна особа: Надія Уфімцева, моб. тел. 097-960-58-64

Adidas Yeezy shoes
дата: